logo

Vandkvalitet og hårdhedsgrad

Drikkevandet i Danmark skal overholde de grænseværdier, som er fastsat i miljø-bekendtgørelsen. Derfor skal vandværkerne hvert år have foretaget en række analyser af drikkevandet.

Vandværket samt Furesø og Egedal Kommuner fører kontrol med, at grænseværdierne overholdes, og at kvaliteten af drikkevandet er i orden.

Antallet af årlige prøver afhænger af den producerede vandmængde og fastsættes efter bekendtgørelse 1449 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Ønsker du at se analyseresultaterne fra Geus, klikker du her

Hårdhedsgrad

Vand fra Ølstykke Vandværk har en hårdhedsgrad på mellem 20 og 22 °dH. Vandet betegnes som ’hårdt’. Det er mængden af calcium og magnesium i vandet, der bestemmer vandets hårdhedsgrad. Hårdhedsgraden har betydning for den mængde vaskemiddel, du skal bruge i vaskemaskinen eller opvaskemaskinen. De fleste vaskemidler har en doseringsvejledning på emballagen, som du kan følge. Vær opmærksom på at flere vaske- og opvaskemaskiner skal indstilles efter vandets hårdhedsgrad.

Hold temperaturen på 55 grader celcius

Varmtvandstemperaturen har indflydelse på, hvor meget kalk der afsættes i installationen. Den optimale temperatur i en varmtvandsbeholder er 55 grader celcius, hvilket typisk indebærer, at vandet, der kommer ud af hanerne, er cirka 50 grader varmt. Højere temperaturer giver øget kalkudskillelse og afkorter varmtbeholderens levetid.

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80