logo

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan 2013-2023 for Egedal Kommune har til formål at sammenfatte viden om vandforsyningsområdet og sikre et fælles grundlag for den fremtidige vandforsyning i kommunen.

Målet med vandforsyningsplanen er at sikre godt og tilstrækkeligt drikke- og brugsvand samt en robust og stabil vandforsyning til alle borgere i Egedal Kommune. Vandforsyningsplanen har også til
formål at samle vandforsyningsplanerne fra de tre tidligere kommuner:
Stenløse, Ølstykke og Ledøje-Smørum.

Med vedtagelsen af Vandforsyningsplan 2013-2023 ophæves de tidligere kommuners vandforsyningsplaner.

Se hele planen her

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80