logo

Spørgsmål og svar

 • Dit ansvar

  Du har ansvaret for den del af ledningsnettet, der ligger indenfor skel.
  På skitsen herunder er din del af ledningsnettet markeret med rødt. Furesø Egedal Forsynings ledningsnet er markeret med blåt.

  Er der tinglyst andre aftaler, er det tinglysningen, der gælder

 • Vand Problemer

  Har du pludselig ingen vand i vandhanen, er det en god ide at tjekke, om din egen installation er i orden. Tjek også om din nabo har vand, før du ringer til Ølstykke Vandværk.

  Ved akutte reparationsarbejder kan forsyningen være nødt til at lukke for vandet uden varsel.

  Ved planlagte opgaver varsler forsyningen dig i god tid, hvis der bliver brug for at lukke for vandet i dit område.

  Her er nogle gode råd, som du kan følge, hvis du skal undvære vand i en periode:

  Før forsyningen lukker for vandet

  • Sæt en kande vand i køleskabet
  • Tap vand til husholdningsformål
  • Tap vand til toiletskyl (min. en 10-literspand)

  Mens der er lukket for vandet

  • Hold alle vandhaner lukkede
  • Sluk alle vaskemaskiner og opvaskemaskiner

  Når vi igen åbner for vandet

  • Lad det kolde vand løbe, til det er klart og rent
  • Tap først varmt vand, når det kolde vand er rent
  • Tænd først vaskemaskiner og opvaskemaskiner, når det kolde vand er rent
 • Frosset måler

  Du må ikke forsøge at tø en frossen måler op ved hjælp af kraftig varmetilførelse.
  Hvis du som grundejer opdager, at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler, skal du snarest give Furesø Egedal Forsyning besked om dette på telefon 47 17 87 66. Brugere af en ejendom skal straks melde konstaterede fejl til ejeren.

  Hvis en måler ikke virker, vil forbruget blive beregnet efter et skøn for den periode, hvor måleren ikke har virket. Furesø Egedal Forsyning foretager skønnet på baggrund af hidtidigt vandforbrug.

 • Hvorfor er mit vand rødbrunt?

  Hvis dit kolde vand er rødbrunt, misfarvet eller uklart, skyldes det forstyrrelser i ledningssystemet. Det kan for eksempel være reparationsarbejder på ledningsnettet, der får kalk og jern til at løsne sig fra ledningen. Det er et forbigående problem, og vandet er ikke sundhedsskadeligt.

  For at få rent vand igen skal du lade den vandhane løbe, der er tættest på din måler, indtil vandet bliver klart. Det vil normalt tage et par minutter. Hvis det kun er dit varme vand, der er misfarvet, er det sandsynligvis varmtvandsbeholderen, der er skyld i problemet. Prøv at lade alle varmtvandshanerne løbe et par minutter.

 • Hvorfor er mit vand hvidt

  Hvis dit vand er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op, i takt med at luften bruser af.

  Luft i vandet er et forbigående fænomen og er uskadeligt. Det kan forekomme, hvis der er kommet luft i ledningsnettet i forbindelse med reparationsarbejder.

 • Hvorfor lugter mit vand?

  Lugter dit vand af rådne æg, er det tegn på, at der er svovlbrinte i vandet. Lugten kommer normalt fra det varme vand.

  Lugten opstår enten på grund af manglende vedligeholdelse af varmtvandsanlægget eller et overdimensioneret varmtvandsanlæg.

  Kontakt din VVS-installatør.

 • Hvem må lave hvad?

  Alt VVS-arbejde på privat ejendom skal udføres af en autoriseret VVS-installatør. De eneste undtagelser er udskiftning af vandhaner, blandingsbatterier og toiletter, hvis der lige før tilslutningsstedet er en afspærringsventil.

 

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80

Døgnvagten

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80

Kontakt