logo

Spar på vandet

Som i andre forsyningsvirksomheder i Region Hovedstaden er der permanente restriktioner på brugen af vand fra Furesø Egedal Forsyning.

Havevanding

 • Havevanding med vandslange og vandspreder er ikke tilladt
 • Vi opfordrer til, at havevanding i sommerperioden sker efter kl. 19
 • Alt spild af vand er forbudt, hvadenten det sker med forsæt eller på grund af skødesløshed.

Restriktionerne omfatter ikke Ølstykke Idrætsanlæg, der bruger regnvand til vanding.

Begrænset ressource

Vandet er en begrænset ressource. Når du sparer på vandet, gavner du både miljøet og din egen økonomi.

Her er en række gode spareråd:

 • Tag brusebad i stedet for karbad. Et karbad giver let et forbrug på over 180 liter vand, hvor et typisk brusebad bruger 20 liter vand i minuttet.
 • Luk for vandet mens du sæber dig ind, når du er i bad
 • Reparer dryppende vandhaner og toiletcisterner
 • Skift til et toilet med stort og lille skyl
 • Montér en vandsparer på din bruser og dine vandhaner.
 • Luk for vandet mens du børster tænder.
 • Vask ikke op under rindende vand.
 • Fyld vaskemaskinen og opvaskemaskinen helt op, før du starter dem.
 • Hold øje med dit forbrug – aflæs vandmåleren en gang om ugen.

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80