logo

Vand

I Furesø Kommune leveres drikkevandet fortsat af Furesø Vandforsyning, mens drikkevandet i Egedal Kommune leveres af i alt 14 almene vandforsyninger.

Drikkevandet til Ølstykke i Egedal Kommune leveres af Novafos.

På kortet kan du se det område Ølstykke Vandværk forsyner med vand.
Ølstykke Vandværk forsyner primært postnummer 3650 Ølstykke. 

Egedal Vand 0

Egedal Vandforsyning pumper årligt ca. 680.000 m3 vand op fra dybe boringer og ind til vandværket. Grundvandet er af god kvalitet, men har et naturligt indehold af jern og mangan, samt metan og svovlbrinte. Disse stoffer fjernes ved vandbehandlingen på vandværket. Først iltes vandet i vandværkets iltningstårne, der indeholder høje ”trapper”, som vandet risler ned ad. Herved fjernes metan og svovlbrinte, som er flygtige stoffer. Efterfølgende renses vandet i 6 parallelle linjer af dobbelte sandfiltre, hvor jern og mangan tilbageholdes. Fra rentvandstankene pumpes drikkevandet herefter via ledningsnettet ud til forbrugerne.

Vandet hentes fra to kildepladser i nærheden af vandværket (se kort nedenfor) samt fra en 3. kildeplads beliggende ved Marbæk i Frederikssund og med delt ejerskab med Frederikssund Vandforsyning.

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80