logo

Undgå problemer

 • Dit ansvar

  Fra hovedledningen ude i vejen går der en stikledning ind til din bolig eller virksomhed.

  Du har ansvaret for at vedligeholde og reparere den del af stikledningen, som ligger på din grund.

  Er der tinglyst andre aftaler, er det tinglysningen, der gælder.

  Se Bilag 1 her

 • Afløb og kloak

  Gode råd om afløb og kloak

  For alle

  • Hæld aldrig fedt i køkkenvasken. Hæld det i stedet i affaldsposen. Fedt stopper kloakken.
  • Brug ikke kemikalier til at rense afløb og faldstamme. Hæld i stedet jævnligt kogende vand i afløbet. Det kan forebygge dårlig lugt og fedt- og sæbepropper i køkkenfaldstammen.
  • Hæld aldrig maling, terpentin, medicinrester eller andre miljøfarlige stoffer i kloakken. Det er ikke tilladt, fordi det skader miljøet.
  • Skyl aldrig bleer, hygiejnebind, vatpinde, kattegrus m.v. ud i afløb eller toilet.
  • Undgå at spule kloakken forebyggende, hvis du ikke har problemer med kloakken

  For husejere, viceværter mv.

  På huset
  Tagrender skal renses hvert år efter løvfald.

  I brønden
  Sandfanget i nedløbsbrønde og ved tagnedløb skal renses mindst en gang om året.

  Fedtbrønd/køkkenbrønd skal jævnligt tilses og renses, så den ikke stopper til.

  Hold øje med terrænet rundt om brønde. Hvis jorden sætter sig, er det tegn på fejl i kloakken.

  I naturen
  Plant ikke træer eller buske over eller lige ved siden af kloakken. Rødderne søger vand og kan ødelægge rørene eller stoppe kloakken.

  Overdæk ikke dæksler. Det skal være nemt at komme til at rense kloakken.

  Reparationer
  Hvis dit kloaksystem i jorden skal repareres, skal arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  Andre
  Vandlåse og gulvafløb skal renses jævnligt. De skal være vandfyldte for at undgå lugt. Hvis de sjældent er i brug, kan der hældes glycerin på overfladen. Det nedsætter fordampningen og risikoen for lugtgener.

  Pumper, højvandslukker mv. skal jævnligt tilses og renses, så de altid virker.

 

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80

Døgnvagten

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80

Kontakt