logo

Spildevandstanke

I skal kontakte FKSSlamson på telefon nummer 63 42 10 17 (mandag til torsdag kl. 8:00 - 16:00 , fredag kl. 8.00 - 14.30)

Udenfor normal åbningstid kan man kontakte FKSSlamson på tlf. 63 42 10 22

Alle ejendomme med samletanke og bundfældningstanke i Furesø og Egedal kommune er med i den kommunale tømningsordning, som Furesø Egedal Forsyning har ansvaret for.

Hvornår bliver tanken tømt?
Som udgangspunkt tømmes bundfældningstanke ved helårsbeboelse og fritidshuse mindst 1 gang om året.
Du får besked pr. brev eller sms cirka 5 arbejdsdage før denne uge, hvor tømningen af bundfældningstanken er planlagt.

Samletanke bliver tømt på bestilling senest 3 hverdage før. Hvis du har brug for at få tømt tanken hurtigere, skal du betale et tillæg.

SMS eller e-mail
På vores Kundeservice-side kan du:

  • Få specifikke oplysninger om dine tømninger
  • Bede om at få tilsendt din tømningsattest elektronisk
  • Tilmelde dig varsling om tømning på e-mail eller SMS

Hvad koster en tømning?
Forsyningen tjener ikke penge på at tømme husspildevandstanke. Ordningen skal hvile i sig selv, og vi opkræver kun det beløb, der dækker de faktiske udgifter.

Se takster for tømning af tank

Tømningsattest
Den entreprenør, som tømmer din tank, informerer dig desuden, hvis han finder fejl og mangler ved tanken. Det sker på en tømningsattest, som du får som brev, på sms eller via mail. Er der fejl på spildevandstanken – hvis den fx er utæt eller mangler et T-stykke - skal du kontakte en autoriseret kloakmester, så tanken kan blive repareret.

God adgang er dit ansvar
Slamsugeren skal have let adgang til din tank. Derfor skal du sørge for, at:

  • adgangsvejen er jævn og kørefast, så den kan klare kørsel med lastbil
  • adgangsvejen er fri for beplantninger, der vokser ind over vejen
  • dækslet til tanken ligger i terrænhøjde
  • dækslet er frit tilgængeligt, let at flytte og vejer højst 50 kilo
  • området omkring dækslet er fri for beplantning

 Har du spørgsmål?
Henvendelser om tømningsordningen skal rettes til forsyningen, telefon 4717 8766 mail: forbrug@fefors.dk

 

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80