logo

Spørgsmål og svar

 • Hvor får jeg oplysninger om kloakledninger inde på min grund?

  Du skal kontakte byggesagsafdelingen i din kommune.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg skal have nyt kloakstik?

  Du skal søge om nyt kloakstik hos Furesø Egedal Forsyning forsyning@fefors.dk

 • Hvem har ansvaret for kloakken?

  Som grundejer har du ansvaret for vedligeholdelse af afløb, kloakledning og skelbrønd indenfor skel. Du har også ansvaret for driften af din stikledning til den offentlige kloakledning. Furesø  Egedal Forsyning har ansvaret for vedligeholdelse af hovedkloakken samt stikledning frem til skel.

 • Kan jeg forebygge oversvømmelse fra kloakken?

  Ja, det kan du ved at følge nogle simple råd.

  Indendørs kan du forebygge tilstopning af dine afløb ved at:

  • undgå fedt, madrester og kaffegrums i vasken
  • undgå hygiejnebind, bleer, vatpinde, kattegrus, papirhåndklæder og lignende i toilettet
  • undgå miljøfarligt affald som f.eks. opløsningsmidler, malerrester, medicinrester eller olie i kloakken
  • undgå byggeaffald i kloakken. Det kan størkne og tilstoppe kloakledningen

  Udendørs kan du forebygge tilstopning af din kloak ved at:

  • rense dine tagrender jævnligt for blade m.v. samt rense nedløbsrørenes brønde
  • undgå at feje grus og andet ned i vejbrøndene
  • holde kloakdæksler fri for jord, asfalt, fliser m.v. Dækslerne er lagt for, at kloaksystemet kan blive inspiceret og renset
  • kontrollere om dæksler til brønde sidder forsvarligt. Herved kan du samtidig forhindre ulykker, hvor folk falder ned i brøndene
  • undgå at plante træer/buske med kraftigt rodnet på eller lige ved siden af kloakken. Rødderne kan i deres søgen efter vand ødelægge kloakken og medføre tilstopninger.
 • Hvad gør jeg, når min kloak er stoppet?

  Som husejer har du ansvaret for at vedligeholde installationer på din ejendom, så det første, du skal gøre, er at finde ud af, om problemet er opstået på din grund eller ude i den offentlige del af ledningen.

  Hvis du har en rensebrønd på din grund, skal du starte med at løfte dækslet og kigge ned i brønden.

  Hvis der er vand i brønden, og den står i skel, er problemet opstået i den offentlige del af systemet. Hvis dine naboer har de samme problemer, vil det normalt også være et problem i det offentlige system.

  I enkelte tilfælde ligger den første brønd langt fra skel. Her kan det ikke ses, om der er forstoppelse i den offentlige eller private del af stikledningen til din ejendom.

  Du skal så kontakte Furesø Spildevand A/S, der hurtigst muligt vil rense den offentlige ledning uden udgifter for dig. Se nedenfor: Kontakt ved akutte problemer.

  Hvis der ikke er vand i brønden , betyder det, at problemerne er opstået på din egen kloakledning. Du kan kontakte et spulefirma eller en autoriseret kloakmester til at løse problemet. Denne udgift skal du selv dække.

  Furesø Spildevand A/S betaler kun for en slamsuger, som er bestilt af Furesø Spildevand A/S, eller hvis der er en konkret aftale herom.

 • Kontakt ved akutte problemer

  • Vagttelefon 4717 8766
 • Hvad gør jeg, hvis vejen er oversvømmet og rendestensbrønden tilstoppet?

  Risten på rendestensbrønden skal holdes ren af grundejer. Der gælder i pricippet samme regler som for snefejning.

 • Hvorfor lugter der af kloak?

  Hvis der lugter af kloak inde i huset, kan det være en vandlås, som er tørret ud. Kontroller at alle dine gulvafløb og toiletfaciliteter fungerer, som de skal.

  Hvis der lugter af kloak fra installationen, skal du hælde vand i. Hvis det er et afløb, der sjældent er i brug, kan der hældes lidt glycerin i afløbet. Det reducerer vandfordampningen.

  Hvis der lugter af kloak omkring kloakken i offentlig vej, kan du kontakte Furesø Egedal Forsyning.

 • Hvad gør jeg, hvis der er knækkede eller manglende dæksler eller huller omkring brønde?

  Hvis der er skader ved og omkring rendestensriste/kloakbrønde, kan du kontakte:

  • Vagttelefon 4717 8766
 • Hvad gør jeg, hvis jeg ser en rotte?

  Du har pligt til at indberette i Rotteweb, hvis du ser rotter eller blot har mistanke om rotters tilstedeværelse..
  Egedal Kommune
  Furesø Kommune

   

 • Skader det, hvis der er huller og revner i kloakken?

  Ja, det gør det fordi:

  • spildevand kan sive ud og forurene det omkringliggende miljø
  • kloakledningen kan stoppes til, og der kan forekomme oversvømmelser
  • rent grundvand kan trænge ind i kloakledningen og belaste afløbssystemet
  • rotter kan komme op fra kloakken. Rotter bygger typisk rede i jorden ved hullet i kloakledningen.
 • Miljøfremmede stoffer skal ikke hældes i kloakken, fordi de ender i vores natur!

  Undgå at hælde miljøfremmede stoffer i kloakken

  • af hensyn til medarbejderne ved kloakforsyningen
  • af hensyn til miljøet. Hvis du hælder miljøfremmede stoffer i kloakken, ender en del altid i naturen.
  • Undgå tungmetaller, herunder zink og kobber, der er til skade for smådyr i vandmiljøet.
 • Faskiner

  Læs om faskiner her

 • Links

  På Teknologisk Institut kan du hente foldere om

  • Klimaændringer og din kloak
  • Vand i kælderen
  • Nedsivning af tagvand i faskiner
  • Sådan fungerer din kloak
  • Hvem ejer kloakken
  • Mindre regnvand i kloakken

  Se mere her

 

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80

Døgnvagten

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80

Kontakt