logo

Skybrud og ekstremregn

Beredskabet i den enkelte kommune har ansvaret for at håndtere skybrud i forholdet til borgernes sikkerhed. 

Furesø Egedal Forsynings opgave er om muligt at sikre, at anlæggene fungerer, også under skybrud.

Hvis Furesø og/eller Egedal rammes af skybrud, vil alt disponibelt mandskab fra forsyningen blive sat ind for at afværge, afbøde og afhjælpe skaderne på anlæggene for at sikre, at de fortsat holdes i gang.

Det betyder at den almindelige vagttelefon-ordning kan være sat ud af kraft, og at indsatsen koordineres af Beredskabet.  

Borgere i Egedal, som er ramt af skybrud, kan finde information her.

Borgere i Furesø, som er ramt af skybrud, kan finde information her.

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80