logo

Problemer

 • Problemer med rotter

  Har du rotter eller bare en mistanke om, at du har rotter, har du pligt til at anmelde det.

  Vil du anmelde rotter, skal du bruge selvbetjeningsløsningen.

   

  Egedal Kommune

  Furesø Kommune

 • Forebyg problemer med kloakken

  Hvis du vil undgå problemer med kloakken, skal du checke og vedligeholde den med jævne mellemrum. Her kan du læse en række gode råd:

  • Rens tagrender både om efteråret og om foråret
  • Rens sandfanget i nedløbsbrønde en gang om året
  • Løft af og til dækslet på din rensebrønd og se, om den er ved at stoppe til
  • Hold øje med terrænet rundt om alle brønde. Hvis jorden sætter sig, kan det være tegn på brud eller andre fejl
  • Rens med jævne mellemrum alle vandlåse og gulvafløb
  • Hæld aldrig fedt i køkkenvasken
  • Skyl aldrig bleer, bind og vatpinde ud i toilettet
  • Hæld aldrig maling, terpentin og andre miljøskadelige stoffer i kloakken
  • Det er normalt unødvendigt at få spulet kloakken, hvis der ikke er forstoppelse

  Vigtigt

  Reparationer på kloakken skal altid udføres af en autoriseret kloakmester

 • Vand i kælderen

  Hvorfor fik jeg vand i kælderen?

  Når det regner kraftigt, bliver kloaksystemet overbelastet, og vandet stiger op over rørene.

  Hvis din kælder ligger lavt i forhold til kloaksystemet, er du særlig udsat for at få kloakvand i kælderen i forbindelse med voldsomme regnskyl. Vand i kælderen kan også skyldes forstoppelse i kloaksystemet under dit hus, ligesom det kan skyldes opstigende grundvand.

  Hvad gør jeg nu?

  Har du fået kælderoversvømmelse, skal du kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse om dine muligheder for at få rengjort din kælder og for at få erstattet beskadiget inventar. Dit forsikringsselskab kan også fortælle, hvad du ellers kan gøre.

  Desuden opsamler vi information om kælderoversvømmelsen for at tage det med i vores planlægning af forbedringer af kloaksystemet og måske gøre forholdene bedre i dit område. Det gøres i Egedal Kommune ved indberette oplysningen på et GIS kort. Klik HER for at få adgang. Hvis du bor i Furesø Kommune må du meget gerne sende os en e-mail om hændelsen.

  Hvad gør jeg, så det ikke sker igen?

  Du skal kontakte en autoriseret kloakmester. Han kan gennemgå dit kloaksystem og vejlede dig om, hvordan problemerne kan løses. Det er også ham, der skal udføre arbejdet. Kælderoversvømmelser kan normalt forhindres ved at installere enten en pumpe i en *pumpebrønd eller et **højvandslukke

  Er det ikke Forsyningens problem?

  Furesø Egedal Forsyning har pligt til at fjerne dit spildevand fra stueplan. Det er dit ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen. Det er derfor dit eget ansvar at sikre kælderen mod oversvømmelser.

  Hvad gør Forsyningen?

  Furesø Egedal Forsyning har ansvaret for, at det offentlige kloaksystem er i orden. Kloaksystemet går normalt ind til skel.

  Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre en effektiv afledning inden for de økonomiske rammer vi har.

  Vi arbejder konstant på at forbedre kloaksystemet. Vi prøver ved hjælp af omlægninger, renoveringer og bassiner at forbedre kloaksystemet, så det kan tage meget store vandmængder. Men vi er ikke herre over naturen, så vores indsats er ikke en garanti, når de voldsomme regnskyl sætter ind.

  Hvad kan ellers være årsag til vand i kælderen?

  Hvis vandet i din kælder er klart/rent, kan vandet være grundvand eller regnvand, der er sivet ind i din kælder. Vandet kan stamme fra et utæt vandrær, en utæt kældervæg, utæt kældergulv eller utæt tagnedløbsbrønde uden for huset. Det kan også skyldes, at terrænet skråner ind mod huset i stedet for væk fra huset. Du bør kontakte en autoriseret kloakmester.

  Hvis du vil vide mere

  Hvis du vil vide mere om kloaksystemer, kan du finde mange informationer på Teknologisk Instituts hjemmeside her  

  Ordforklaring

  *PumpebrøndAnlæg til bortpumpning af afløbsvand. Anlægget består normalt af en eller flere pumper anbragt i en opsamlingsbeholder eller brønd
  **Højvandslukke
  En anordning, der kan lukkes både manuelt og automatisk, så der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen eller i bygningen bag højvandslukket.

 • Kloakforstoppelse

  Kloakforstoppelse

  Er kloakken stoppet, kan du selv undersøge, hvor forstoppelsen ligger.

  Hvor er problemet?

  Først skal problemet lokaliseres. Hvis du har tegninger over huset, kan de vise, hvor afløbsledningen ligger. Find brønden, der er nærmest vejen, og konstater, om kloakrøret er fuldt af vand.

  Privat kloak

  Står der ikke vand i denne brønd, er problemet på din del af ledningen. Du kan forsøge at rense ledningen selv eller kontakte et slamsugerfirma/kloakmester.

  Furesø Spildevand's kloak

  Er ledningen fuld af vand, er problemet på Furesø Spildevands del af ledningen uden for skel Ejerskabet skifter normalt ved grundens skelgrænse. Hvis det er forsyningsselskabets del af ledningen, kontaktes Furesø Egedal Forsyning.

  En medarbejder fra Furesø Spildevand A/S tager ud for at konstatere, hvem der er ansvarlig for udbedring af forstoppelsen.

  Hvis forstoppelsen er forsyningsselskabets ansvar, rekvirerer vi i de fleste tilfælde en spulevogn. For at sikre at afløbsledningen igen kan aflede spildevandet, spules ind i din stikledning, hvis det er muligt.

  Det er vigtigt, at dækslerne på dine kloakbrønde kan åbnes, af to grunde:

  • Vi skal kunne konstatere, om spildevandet igen løber til hovedkloakken
  • Hvis dækslerne ikke kan åbnes, er der risiko for, at spildevandet presses op i badeværelset ved en eventuel spuling.

   

 

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80

Døgnvagten

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80

Kontakt