logo

Lokal afledning af regnvand

Som grundejer kan du hjælpe både dig selv og dine naboer, hvis du nedsiver regnvandet på din grund. Det er med til at forebygge, at vandet strømmer ind i dit eller andres huse under voldsomme regnskyl og skybrud, og samtidig er det med til at holde de lokale åer og søer rene.

Få tilskud til din regnvandsløsning
Der findes en hel vifte af løsninger, som leder regnvandet væk fra dit hus, ned i jorden og uden om kloakkerne, og vi kan give et økonomisk tilskud til dit projekt i form af en tilbagebetaling af en del af dit tilslutningsbidrag. Læs mere om tilskuddet under frakobling af regnvand.

Eksempler på regnvands-løsninger

  • Regnvandsbeholdere
  • Regnvandsbede
  • Lavninger i græsplænen, hvor regnvand fra taget kan opsamles og nedsives
  • Bassiner
  • Belægninger med grus eller græs (fliser, asfalt og beton hindrer regnvandet i at sive ned)
  • Faskiner, der opbevarer regnvandet op lader det sive ned i jorden

Giv kommunen besked
Før du går i gang, skal du huske at undersøge reglerne for nedsivning af regnvand dér, hvor du bor. Du skal have en tilladelse fra kommunen, som ønsker at sikre, at dit nedsivningsanlæg ikke bliver placeret oven på forurenet jord eller for tæt på søer og vandboringer.

Læs mere om nedsivningstilladelser:

Vil du vide mere?
Ring eller skriv til os, hvis du vil vide mere om, hvordan du selv kan aflede regnvand. Se kontaktoplysninger.

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80