logo

Før du graver

Alle, der graver med erhvervsmæssigt formål i offentligt vejareal eller privat fællesvej, skal forespørge i LER, inden arbejdet påbegyndes, klik her Gravearbejder på privat grund er ikke omfattet af forespørgselspligten.

Efter du har forespurgt i LER, skal du søge gravetilladelse hos den relevante vejmyndighed. Egedal kommune og Furesø kommune

Hvad er LER?

Ledningsejerregistret (LER) indeholder oplysninger om personer og virksomheder, som ejer ledninger i den danske undergrund, samt om placering af ledningerne. Formålet med LER er at undgå graveskader.

LER finansieres gennem gebyr på graveforespørgsler. Derfor skal man betale for at forespørge i LER. Der er fastsat en gebyrstruktur med en fast pris på 0,03 kr. pr. m². Det maksimale årlige gebyr er 60.000 kr. (2008-niveau). Herefter er det gratis at forespørge. Gebyrerne fra forespørgslerne går direkte til registrets drift og udvikling.

  • Ledningsejerne skal registrere deres interesseområder i LER, det vil sige de arealer, hvor de har ledninger, og ledningsejerne har ansvaret for at holde oplysningerne ajour. Når ledningsejeren får en forespørgsel fra en graveaktør, skal vedkommende indenfor 5 hverdage videregive de nødvendige, præcise ledningsoplysninger.
  • Graveaktører, det vil sige entreprenører, bygherrer, offentlige myndigheder og andre, som erhvervsmæssigt graver i jorden, har pligt til at forespørge i registret. Derved får de en liste over ledningsejere på stedet, som de kan kontakte og få mere præcise ledningsoplysninger.

 

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80