logo

Spildevand

Furesø Egedal Forsyning har ansvar for de offentlige kloakker i Furesø og Egedal Kommuner. Vi servicerer således kloakker, bassiner og pumpestationer i begge kommuner.

I Furesø Kommune ledes spildevandet fra Farum til Stavnsholt Renseanlæg og spildevandet fra Værløse ledes til Måløv Renseanlæg.

Fra de oprindelige Ølstykke og Stenløse Kommuner ledes spildevandet til vores anlæg i henholdsvis Ølstykke, Stenløse og Slagslunde. Spildevandet fra det oprindelig Ledøje-Smørum Kommune ledes til et fælleskommunalt anlæg (Måløv Renseanlæg) i Ballerup Kommune.

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80