logo

Vand i tal

Generelle procesnøgletal kan findes i brochuren  ”Vand i tal 2016”.
Nøgletal for vand findes på side 42-45 og side 46-51 for Spildevand.

Danva´s rapport "Vand i tal 2016"

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80