logo

Tilsyn af udløb i Furesøen med sporstof

Furesø Spildevand A/S etablerede i 2014 en ny udløbsledning fra Stavnsholt Renseanlæg ud i  Furesøen.

Vi har bedt dykkerfirmaet Multidyk om at se på udløbsledningen ca. 60 meter ude i søen ud for Stavnsholt Renseanlæg, Sommervej 20, Farum. 

De skal videofilme vores 5 stk. udløbsdiffusorer. For at se, hvordan udløbene fungerer, bliver der på renseanlægget tilsat et sporstof, uranin, der farver vandet gul-grønt. Arbejdet udføres 11. maj 2017 og tager cirka en halv dag.

Anvendelse af sporstoffet til denne undersøgelse er godkendt af Furesø Kommune og Naturstyrelsen, og den toksikologiske bedømmelse for uranin er sikker (kilde: HOFOR - "Vurdering af Uranin til brug for lækagesøgning").Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80