logo

Tilsyn af udløb i Furesøen - Grønt sporstof

Furesø Spildevand A/S etablerede i 2014 en ny udløbsledning fra Stavnsholt Renseanlæg ud i Furesøen.

Vi har bedt dykkerfirmaet Multidyk om at se på udløbsledningen ca. 60 meter ude i søen ud for Stavnsholt Renseanlæg, Sommervej 20, Farum.  

De skal videofilme vores 5 stk. udløbsdiffusorer. For at se hvordan udløbene fungerer bliver der på renseanlægget tilsat et sporstof, der farver vandet gul-grønt.

Anvendelse af sporstoffet uranin, til brug ved denne undersøgelse, er godtkendt af Furesø Kommune og Naturstyrelsen.

Toksikologisk bedømmelse for uranin er sikker.
Kilde:  HOFOR "Vurdering af Uranin til brug for lækagesøgning"

Arbejdet udføres den 11. maj 2017 (varighed max ½ dag)

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80