logo

Furesø Egedal Forsyning indgår i storfusion med 6 forsyningsselskaber

Mere effektiv drift og udvikling af forsyningssektoren står på den fælles agenda, når ni kommuner går sammen om at drive forsyningsselskab.

Hele forsyningsområdet står over for store effektiviseringskrav og udfordringer på klima - og miljøområdet. Det er hovedårsagen til, at ni kommuner har besluttet at gå sammen om at drive et nyt, fælles forsyningsselskab på vand- og spildevandsområdet. Visionen er, at man sammen står stærkere og bedre kan ruste sig til de fælles udfordringer, fx ved at udvikle de faglige kompetencer på området og ved at være på forkant med nyeste viden og teknologier.

De ni kommuner har arbejdet frem mod en fælles aftale i det sidste halve års tid, og det er nu besluttet, at kommunernes forsyningsselskaber indgår i en ny, fælles koncern, der formelt set ser dagens lys den 1. januar 2017.

- Vi har valgt at gå denne vej, fordi vi kan se, at det giver rigtig god mening at løfte denne opgave sammen. Det giver os en mere effektiv drift og robust organisation, ligesom vi kan bygge en bedre struktur op omkring vores spildevandsanlæg i det samlede selskab. Vi vil forsætte den gode service over for borgere og virksomheder og sammen kan vi styrke vores faglige kompetencer og udvikle sektoren med de udfordringer, der vil være på klima- og miljøområdet i de kommende år, lyder det fra borgmestrene i de ni kommuner.

Skaber synergi og gevinster
I det fælles forsyningsselskab bevarer kommunerne deres lokale medbestemmelse, fx ved selv at beslutte takst- og serviceniveauet og hvilke investeringer, der skal prioriteres. Alle beregninger viser, at det nye selskab vil give effektiviserings- og synergigevinster. I ren sammenlægningsgevinst kan der spares omkring 20 procent på driftsudgifterne. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, i hvilket omfang man ønsker at bruge de gevinster til at begrænse takststigninger til gavn for borgerne, investere i klimaområdet eller fornyelse og renovering af ledninger og tekniske anlæg osv.


Nyt selskab 1. januar
En ny direktør for det fælles forsyningsselskab ansættes efter planen så hurtigt som muligt efter den formelle beslutning om stiftelsen. Direktøren skal herefter sikre en effektiv forberedelse af den nye organisation.

Det nye, fælles forsyningsselskab stiftes formelt den 1. jan. 2017, hvor der også vil være besluttet et nyt navn for selskabet. Hele 2017 vil være et overgangsår, hvor de selskabsretlige forhold bringes på plads. 

Kommunerne er Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, og Rudersdal. Se fakta om det nye, fælles forsyningsselskab på 
http://forsyningsselskab.net/

 

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80