logo

Takster og gebyrer

PRISOVERSIGT 2017

Egedal Forsyning A/S:
Vandforsyning, anlægsbidrag, stikledninger, spildevandsafledning og tømning af tank. Se priser og takster.

Furesø Forsyning A/S:
Spildevandsafledning og tømning af tank. Se priser og takster.

Gebyrer:
Oversigt over gebyrer for rykkere, papir-fakturaer m.v. Se gebyrerne.

TIDLIGERE PRISER

År Egedal Forsyning A/S Furesø Spildevand A/S Gebyrer
2016 Takster 2016 Takster 2016  
2015 Takster 2015 Takster 2015  
  Tømningsordning 2015 Tømningsordning 2015  
2014 Takster 2014 Takster 2014 Gebyrer 2014
2013 Takster 2013 Takster 2013  
2012 - 2010 Historiske takster 2011-2013    

Sammenlign vores priser med andres
Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, har udarbejdet et interaktivt danmarkskort, hvor du kan se vandpriserne for ca. 225 vandselskaber underlagt vandsektorloven.

Når man kører musen over prikkerne på danmarkskortet, vises en tabel, der angiver vandselskab og tilhørende spildevandsselskab med de respektive takster og udgiften ved tre forskellige årligt forbrug. Se kortet her.

Sådan fastsættes priserne
Forbrugernes vandpris udgøres af et årligt abonnement til vandforsyningen, en fast vandafgift, en spildevandsafgift og afgifter til staten. Priserne på alle ydelser i forbindelse med vand og spildevand bliver hvert år vedtaget af kommunalbestyrelserne i hhv. Furesø og Egedal kommuner, som sammen ejer Furesø Egedal Forsyning A/S.

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80