logo

Refusion ved vandspild

Har du haft et unormalt stort vandforbrug – fx efter et brud på et skjult vandrør – kan du få refunderet en del af vandafledningsafgiften for det spildte vand, som ikke er løbet i kloakken.

Hvad skal være opfyldt for at få refusion?

 • Der skal være tale om brud på en skjult vandinstallation (læs mere nedenfor)
 • Du må ikke have handlet uagtsomt og skal have sikret dig mod gentagne ledningsbrud
 • Reparation af skaderne skal udføres af autoriserede fagfolk
 • Der ydes kun refusion for ejendomme til boligformål
 • Vandet må ikke være løbet i kloakken
 • Vandspildet må højst være 1 år gammelt og skal være anerkendt som en forsikringsskade

Hvad er en skjult installation?

 • Jordledninger fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger
 • Rør indmuret i gulve og vægge

Synlige installationer, der ikke berettiger til refusion:

 • Vandhaner, utætte toiletter, varmtvandsbeholdere
 • Udendørs haner, evt. med slange
 • Ventiler i installationer, fx magnetventiler, rørafbrydere eller utætte sikkerhedsventiler
 • Swimmingpools, guldfiskebassiner mv.
 • Installationer, hvor man har kunnet se utætheden

Hvad kan refunderes?
Ordningen har en selvrisiko på 50m³. Det vil sige, at du selv skal betale for dit normale forbrug. Det udregnes som et gennemsnit af de sidste 5 års forbrug plus 50m³. Resten fritages du for. Her er et eksempel:

Brugt: 200 m³
Normalt forbrug: -50 m³
Selvrisiko: -50 m³
Vandspild = 100 m³

Sådan gør du
Udfyld dette ansøgningsskema (åbner i nyt vindue) og medsend dokumentation for:

 • Hvor skaden er sket
  - vedlæg foto eller skitse, der viser, hvor bruddet er placeret. Beskriv, hvordan vandbruddet blev opdaget.
 • Hvor stort vandspildet er (angivet i ca. m3)
  - vedlæg den sidste normale måleraflæsning + den nye aflæsning efter at skaden er opdaget
 • At skaden er udbedret og attesteret af en autoriseret vvs-installatør
  - vedlæg en kopi af fakturaen
 • At vandet ikke er løbet i kloakken
  vedlæg fx et foto eller en beskrivelsen fra forsikringen

Vedlæg evt. også en kopi af forsikringsskadeanerkendelse.

Send ansøgningen til:
Furesø Egedal Forsyning A/S
Knud Bro Alle 1
3660 Stenløse
forbrug@fefors.dk

Ovenstående betingelser skal være opfyldt og skal kunne dokumenteres, før vi kan behandle din ansøgning. Tilbagebetalingen kan ikke omfatte mere end det seneste afregningsår.

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80